Phản hồi của bạn

Đang cập nhật

Khởi hành :

syntax error: select * from table_tinnho where hienthi=1 and id=